Press "Enter" to skip to content

Posts published in “ข่าวยอดนิยม”

ปอนด์อังกฤษ (GBP) ล่าสุด: มีแนวโน้มสูงขึ้นใน GBP / USD หลังจาก งบประมาณขนาดเล็ก

เมื่อธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยเ…

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียหยุดชะงักเนื่องจากความไม่พอใจในการขายยาของกิเลียด

ไฟเซอร์ยักษ์ใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพขอ…

การสังเกตการณ์ของสหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายน 2020 – อัตราส่วนของภาวะถดถอยต่ำอย่างไม่น่าเชื่อ

บางทีเศรษฐกิจสหรัฐฯอาจไม่เลวร้ายอย่…

Counter Forex ในประเทศไทย