Press "Enter" to skip to content

Posts published by “admin”

การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำอาจจะเบาบางหากเฟดระงับการกระตุ้นเศรษฐกิจไว้

มีรายงานว่าการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ…

ดัชนีหุ้น DAX30 สต๊อกที่เปิดเป็นรายปีเนื่องจากการทดสอบ Bund เยอรมันทดสอบระดับแนวต้านที่สำคัญ

ในบทความเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเว็บไซต์กา…

ปอนด์อังกฤษ (GBP) ล่าสุด: มีแนวโน้มสูงขึ้นใน GBP / USD หลังจาก งบประมาณขนาดเล็ก

เมื่อธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยเ…

Counter Forex ในประเทศไทย